EIB Consult logo + picto

Našim partnerom ponúkame poradenské a konzultačné služby v oblasti:

čistenia komunálnych a priemyselných odpadových vôd • optimalizácie prevádzky ČOV •

ohlasovacích a evidenčných povinnosti, informačných kampaní v odpadovom hospodárstve •

 obnoviteľných zdrojov energie • spracovania biomasy • prevádzky bioplynových staníc •

integrovaného povoľovania • posudzovania vplyvov na životné prostredie •

eibconsult@eibconsult.sk