EIB Consult logo

REFERENCIE

Počas činnosti našej spoločnosti sme spolupracovali s rôznymi spoločnosťami a samosprávami, pre ktoré sme vypracovali odborné posudky a rôzne projekty.

EiB odpady pictogram O

Asociácia nezávislých spracovateľov
druhotných surovín

ASPEK
Asociácia priemyselnej ekológie

CEKOV
nezisková organizácia

EkoRegion Slovakia

Enex Consulting, s.r.o.

IPM Avanea Eco s.r.o.

ITOP, s.r.o.

Marius Pedersen, a.s.

Mesto Komárno

Mesto Košice

Národná recyklačná agentúra
Slovensko

Obec Marianka (okres Malacky)

Obec Zborov
(okres Bardejov)

Obchodná a priemyselná komora
Nitra

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru pre krajiny Strednej a Východnej Európy

SCPC, s.r.o.

SEWA, a.s.

Slovenská agentúra
životného prostredia

SLOVMAS, a.s.

VIK, s.r.o.

Združenie obcí
Horného Žitného ostrova

EiB voda pictogram

AD Consult, a.s.

AČE SR
Asociácia čistiarenských expertov

ASPEK
Asociácia priemyselnej ekológie

Bionergy, a.s.​

ENVIEN Group​

Enex consulting, s.r.o.​

GWP CEE
Global Water Partnership​

INPROKON, s.r.o.
Bratislava

ITOP, s.r.o.​

KOMVaK, a.s.
Vodárne a kanalizácie Komárno​

Ministerstvo životného prostredia SR​

MIPRO, s.r.o.​

Obec Zborov
(okres Bardejov)​

Obchodná a priemyselná
komora Nitra

STU, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie​

TAVOS, a.s.
Trnavská vodárenská spoločnosť

EiB obnovitelne pictogram

BVS, a.s.
Bratislavská vodárenská spoločnosť

Bioenergy
Bratislavská vodárenská spoločnosťio

EIB Consult piktogram

AČE
Asociácia čistiarenských expertov

GWP CEE
Global Water Partnership